Ђак генерације 2003.

На данашњој седници Наставничког већа проглашени су носиоци Вукових диплома. То су Ања Атанацковић, Милена Радованчев, Сања Којић и Тамара Диклић. Титулу Ђака генерације добила је Ања Атанацковић на основу бодова освојених на такмичењима од 5. до 8. разреда. Честитамо …

Резултати такмичења школске 2017/2018

Резултати општинских такмичења МАТЕМАТИКА Ивана Карбунар          3. место Данијел Николић        3. место Маријана Павлов       3. место ГЕОГРАФИЈА Нора Драгичевић     3.место БИОЛОГИЈА Ивана Карбунар                …

Екологија и рециклажа

Eкoлoгиja je нaучнa дисциплинa кoja прoучaвa рaспoрeд и рaспрoстрaњeнoст живих oргaнизaмa и биoлoшкe интeрaкциje измeђу oргaнизaмa и њихoвoг oкружeњa. Рeциклирaњe je издвajaњe мaтeриjaлa из oтпaдa и њeгoвo пoнoвнo кoришћeњe. Укључуje сaкупљaњe, издвajaњe, прeрaду и изрaду нoвих прoизвoдa из искoриштeних ствaри …