Активности у јуну

 • 4. јун одељенско веће  8. разреда у  11 сати
 • 4. јун Наставничко веће  8. разреда у  12 сати
 • 7.јун у 11 сати посета министра спорта Удовичића
 • 7. јун свечана подела сведочанства 8. разреда у 18.сати
 • 12. додела награда ученицима на Релаксу
 • 13. јун   у 9 сати – Фер плеј дан  
 • 13. јун – одељенска већа у 11 сати
 • 14.јун  у 9 сати   Изложба кућних љубимаца
 • 14. јун  Наставничко веће у 11 сати
 • 17.јун  Завршни испит  из српског језика
 • 18.јун  Завршни испит из математике
 • 19.јун  Завршни испит – комбиновани тест
 • 21.јун  Приредба у 18 сати
 • 21. јун  подела књижица 19 сати
 • 23.јун   Банкет у 20 сати
 • 28 .јун  у 10 сати Наставничко веће