ОШ“Сава Жебељан“

Црепаја

школ.год. 2022/23.

OТВОРЕНА ВРАТА

V – VIII разреда

( предметни наставници )

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ НАСТАВНИКАПРЕДМЕТОДЕЉЕЊЕТЕРМИН
ДАНЧАС
Бранка Дабинсрпски језиксва одељењасреда7.час
Гордана Дацевићсрпски језиксва одељењачетвртак6.час
Наташа Пиперскифранцуски језиксва одељењачетвртак4.час
Никола Поповићенглески језиксва одељењауторак3.час
Марина Бирешликовна културасва одељењауторак4.час
Данијел Кецмузичка културасва одељењапетак6.час
Зузана Куталекисторијасва одељења четвртак5.час
Сања Стојановићгеографијасва одељењауторак3.час
Ненад Грозданићфизика / техничко и информ.образовањесва одељењасреда7.час
Данијела Стефановићматематика / инфор. и рачун.сва одељењасреда3.час
Бојана Стојакинформатикасва одељењапонедељак6.час
Марија Ђукићматематикасва одељењасреда3.час
Јелица Илијевић-Вујчинбиологијасва одељењапетак3.час
Душка Марковхемијасва одељењауторак2.час
Флорина Велић-Бабуцтехничко и информ.образовањесва одељењауторак4.час
Данијела Стојафизичко образовањесва одељењауторак4.час
Мирослав Томашфизичко образовањесва одељењасреда5.час

ОШ“Сава Жебељан“

Црепаја

школ.год. 2022/23.

OТВОРЕНА ВРАТА

V – VIII разреда

( одељењске старешине )

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ НАСТАВНИКАОДЕЉЕЊЕТЕРМИН
ДАНЧАС
Гордана ДацевићV-1четвртак6.час
Сања СтојановићV-2уторак4.час
Марина БирешVI-1уторак4.час
Зузана КуталекVI-2четвртак5.час
Никола ПоповићVII-1уторак3.час
Данијела СтефановићVII-2среда3.час
Флорина Велић БабуцVIII-1уторак4.час
Данијела СтојаVIII-2уторак4.час