ОБАВЕШТЕЊЕ О НОВОЈ ПРОЦЕДУРИ УПИСА У ПРВИ РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ

Обавештавамо родитеље да ће Министарство просвете у сарадњи са Министарством за државну управу и локалну самоуправу и Министарством унутрашњих послова уз помоћ новог софтвера обезбедити да се документа попут Извода из матичне књиге рођених и доказа о пријави пребивалишта за ученике прибављају електронским путем, у складу са Законом о електронској управи („Службени гласник РС“, број 27/18)

Сагласно наведеном, родитељи више неће бити у обавези да школи, приликом уписа ученика, достављају поменута документа у папирној форми, већ ће имати могућност да поднесу захтев да школа у њихово име наведена документа прибави електронским путем.