РАСПОРЕД КОНТРОЛНИХ ВЕЖБИ И ПИСМЕНИХ ЗАДАТАКА – настава на даљину

РАСПОРЕД КОНТРОЛНИХ ВЕЖБИ И ПИСМЕНИХ ЗАДАТАКА

за ученике од петог до осмог разреда

1.децембар 2020.

Настава на даљину

Српски језик – други писмени задатак за све разреде се одлаже за друго полугодиште.

Математика – у договору са наставницама могу се одржати друге и треће недеље децембра.

Француски језик – планиране контролне вежбе и писмени задаци се одлажу за друго полугодиште.

Енглески језик – планиране контролне вежбе и писмени задаци се одлажу за друго полугодиште.

Хемија – планиране контролне вежбе се одлажу за друго полугодиште.

Физика – нема планираних контролних вежби у децембру.

Историја – нема планираних контролних вежби у децембру.

Географија – нема планираних контролних вежби у децембру.

Биологија – нема планираних контролних вежби у децембру.

Планирани писмени задаци и контролне вежбе за децембар ће се реализовати у другом полугодишту због потпуног преласка рада на даљину, с тим да ће се водити рачуна о њиховом равномерном распореду.Израдиће се нови распоред  контролних вежби и писмених задатака за друго полугодиште школске 2020/21.

Закључна оцена ће се извести на основу сумативних и формативних оцена које су дате у досадашњем раду раду по комбинованом моделу, као и на основу залагања ученика у настави на даљину. За све ученике који не буду задовољни са закључном оценом, школа ће организовати могућност поправљања оцена у школи, уз поштовање свих епидемиолошких мера.