ТОЛЕРАНЦИЈА

Толеранција подразумева прихватање других таквих какви јесу, заједно са свим њиховим манама и врлинама. Она се односи и на уважавање туђих идеја, ставова и начина живота. Бити толерантан значи бити свестан различитости и прихватити то у свакодневном животу.

Људи се не рађају толерантни или нетолерантни, то је нешто што се развија и учи. Развоју толеранције доприносе емпатија, разликовање доброг од лошег и сличности које постоје међу свим људима, а одмажу предрасуде (неоправдана уверења о некој особи или групи људи).

Са поласком у школу деца ће се идентификовати са групом којој су слична а развиће предрасуде према оној којој не припадају. Важно је свакој особи дати прилику да искаже своје потребе. Позитивном комуникацијом и међусобним уважавањем обе стране осећаће се боље и избећи ће се негативне емоције које настају под утицајем предрасуда.  Најчешће смо толерантни према онима који су нам слични, док код особа које су другачије од нас долази до смањене толеранције.

Поласком у школу,  важно је развијати и подстицати поштовање других. То се најбоље остварује подстицањем пријатељске атмосфере у разреду. Важно је и наглашавати да је лепота у различитостима и да би било досадно да су сви исти. Свако има различите способности и не значи да је можда лошија особа због тога, већ да има другачија интересовања. На овај начин ће се смањити па можда и уклонити предрасуде и стереотипи код деце.

Када нам се нешто не допада код некога, треба да покушамо да разумемо другу особу и да се ставимо на њено место. Покушајмо да научимо нешто од других, а не да се само држимо својих ставова. Потребно је уважавати и поштовати права других, али такође не по сваку цену наметати неке своје идеје и ставове, јер свако од нас треба да ствара своју слику о свету и друштву у коме живимо.

Што се ученици више сусрећу са другим особама и разноврснијим обичајима, то је богатије искуство а мишљење разноврсније. Познавање нечије културе, вредности и навика помаже развијању толерантног понашања. Из тог разлога важно је учити децу о примереним облицима понашања, другим културама и народима како би били толерантнији једни према другима. Зато је прихватање и разумевање различитости темељ квалитетније комуникације, живота и рада.

Сваке године, 16. новембар се обележава као Међународни дан толеранције, јер је тада потписана „Декларација о принципима толеранције“, од стране држава чланица УНЕСКА.

                                                                                               Педагог школе