Емпатија код деце

Појам емпатије подразумева способност да разумемо нечија осећања и да их поштујемо. То значи да се према другим особама понашамо са љубазношћу, поштовањем и разумевањем.

Емпатија представља предуслов за развој љубави и пријатељства, а уједно је супротност агресивном понашању. Њен недостатак подстиче антисоцијално понашање (насиље у физичком и емоционалном смислу). Емпатичност се огледа у способности да видимо ситуацију из угла друге особе и да осећамо тугу, радост или бол друге особе.

Код деце се она развија од треће године јер су до тада деца усмерена на себе и своје потребе. Од тада им управо емпатија омогућава да превазиђу себичност и да се развије осећај за друге. Емпатична деца су успешнија у социјализацији са другом децом и више сарађују са вршњацима. Они су често и најомиљенији у вршњачким групама. То је касније основа за боље сналажење са другим људима и успешније односе у породици и ван ње.

Емпатија се учи од раног детињства у породици. Дете у породици научи да су осећања других важна и да их треба уважавати и поштовати. Родитељи су најбољи модел понашања за децу. Они на личном примеру показују шта је емпатија. То су пре свега њихови поступци, пажња, брига према члановима породице, односи са пријатељима, комшијама, родбином, животињама или кућним љубимцима.

Пожељно је да дете још у млађем узрасту научи да не одбацује вршњаке који имају сметње у развоју, неки физички хендикеп или оне који су друге националности. Тако ће се учити правим вредностима, толеранцији и различитости. Када се примете први знаци саосећања код деце према другим особама, требало би их похвалити.

На основу примера одраслих, дете почне временом самостално да закључује о осећањима других. Примери могу бити и јунаци из бајки, прича, књига или примери из свакодневног живота. Анализирајући поступке и осећања јунака (туга, радост, љутња, повређеност, разочарење, …) деца уочавају емоције и саосећају са појединим ликовима. На тај начин се уче разумевању емоција код других особа.

Помоћ детету у учењу емпатије представља и његово усмеравање на дружење са вршњацима без насиља. То доприноси бољем развијању пријатељства, сарадње и љубави.

Када дете научи шта је емпатија, моћи ће да сарађује и да се дружи са вршњацима кроз ненасилну комуникацију, и имаће више успеха у сарадњи са другим особама.

Педагог школе