Организација слободног времена код ученика

Добро организовано слободно време, код ученика, доприноси бољој социјализацији, индивидуализацији и реализовању основних процеса васпитања. Оно је један од битних фактора у развоју свестране личности. Зато  слободно време  треба да буде квалитетно организовано.

 Слободно време,  је оно време које ученику остане после испуњавања свих школских и других обавеза. У распоред дневних активности, поред учења, треба укључити и слободне активности. То је време у којем  ученик треба  да буде активан, како би се избегла празнина, досада или неконтролисана забава. Оно треба да је организовано тако да омогући сваком детету да се бави оним што воли и што му омогућава да јача његову личност. Кроз то ће се развијати навике, проширивати знања и стицати нове способности.  Најбоље је када су активности разноврсне, када позитивно утичу на расположење и када кроз забаву и разоноду ученик може да се опусти. То су углавном креативни,  културни и спортски садржаји које ученици сами треба да одаберу према властитим жељама и интересовањима. Ту се подразумева постојање слободног избора, што више релаксације, одмора и занимљивости.

Активности у слободно време могу бити усмерене на:

  • одмор – оне које се организују без напорнијег физичког и психичког ангажовања
  • рекреацију – оне које доприносе активном одмору, здравој разоноди или забави (на пр. друштвене игре)
  • развој личности – оне које се односе на образовне, културне и друштвене активности

 Слободно време, код старијих  ученика, може бити и у функцији самовредновања и самопроцене. На тај начин се стиче реална слика о себи и доприноси правилном васпитању. Родитељи у разговору са својом децом,  у млађим разредима, треба да уоче које су њихове жеље и интересовања. На тај начин,  ће најбоље помоћи детету да испуни своје слободно време, да развије интерес за нове активности и да већину времена проводи што квалитетније.

 Важно је да родитељи воде рачуна о томе како деца проводе слободно време, шта раде и којим интересовањима се баве. Правилно усмеравање на избор активности доприноси јачању самопоуздања и самосталности. Испуњавање обавеза у породици, такође доприноси да се деца осећају корисно и испуњено, а на тај начин стичу и радне навике. Зато је и породица, заједно са школом,  веома битна у организацији слободног времена сваког ученика.

 Тако се кроз однос, који се темељи на љубави свих који раде са децом, најбоље преносе све васпитне поруке. Оне  могу помоћи,  да ученици још у раном школском узрасту, науче да што квалитетније,  организују своје  слободно  време.

Педагог школе