ЧЛАНОВИ САВЕТА РОДИТЕЉА

 ОШ»САВА ЖЕБЕЉАН» ЦРЕПАЈА

ШКОЛСКА 2022/2023.

1-1 Ивана Стојановски

1-2 Бојана Стојак

2-1    Славица Крчадинац

2-2    Милена  Бугарски

3-1    Радмила  Мишић

3-2    Драгана  Стоименов

4-1    Иван Атанацков

4-2    Миљана Тешић

5-1     Драгана Карбунар

5-2     Снежана Николић

6-1     Никола Бектеши

6-2     Снежана Ћирић

7-2     Јованка Марков

7-1     Сања Радованчев

8-1     Ивана Радованчев

8-1     Снежана  Тополовачки

8-2     Горан Јекић

Председница Савета родитеља Радмила Мишић

Записничарка Сања Радованчев

У Савету су чланови ромске заједнице: Снежана Николић, као и члан Савета представник ученика деце која похађају наставу по Иоп-у, Снежана Тополовачки