РАСПОРЕД ДОДАТНЕ И ДОПУНСКЕ НАСТАВЕ ЗА ПРЕДМЕТНУ НАСТАВУ

И ВАННАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ

за школ.год. 2022/23.

 ПОНЕДЕЉАКУТОРАКСРЕДАЧЕТВРТАКПЕТАК
Бранка ДабинДОПДОД/СЕКЦИЈА   
Гордана Дацевић ДОПДОД  
Данијела СтефановићДОД   ДОП
Марија Ђукић ДОД  ДОП
Наташа Пипрски    ДОД/ДОП
Никола Поповић  ДОД/ДОП  
Зузана Куталек   ДОД/ДОП 
Сања СтојановићДОПДОД   
Јелица Илијевић-Вујчин  ДОП ДОД
Ненад Грозданић  ДОП/ДОД  
Душанка Марков   ДОД/ДОП 
Флорина Велић-Бабуц    ДОД/ДОП
Марина БирешСЕКЦИЈА    
Даниел Кец    СЕКЦИЈА
Данијела Стоја     
Мирослав Томаш     

директор Нина Петров

руководилац ОВ Наташа Пиперски

10.09.2022., Црепаја