РАСПОРЕД ЧАСОВА

ДОПУНСКЕ НАСТАВЕ, ЧОС-а, „ОТВОРЕНИХ ВРАТА“

                                              -млађи разреди-

школска 2020/21. година

            Дан                    час    Разредни старешина/ предметни наставник
        Верица Ранимиров                   I-1  Биљана Дабић I-2Бранка Бранков II-1Јасмина Ћосић II-2Светлана Стојков III-1Светлана Матић III-2Биљана Атанацков IV-1Јелица Ристин IV-2Лишанин Горан Професор францускогДесанка Марган Водитељ продуженог б.
понедељак1.          
2.          
3.    ОВ     
4.          
5.      ОВ   
уторак1.          
2. ОВ        
3.  ОВ       
4.ЧОС      ЧОС  
5.  ДОП       
среда1.          
2.          
3.          
4.          
5.    ЧОСДОП    
четвртак1.          
2.          
3.         ОВ
4.   ЧОС   ОВ  
5.ОВЧОСЧОСДОПДОП  ДОП  
петак1.          
2.          
3.      ЧОС   
4.   ОВ  ДОП   
5.ДОПДОП   ЧОС  ДОП 
6.     ОВ  ОВ